Leonberger

 

Onze Geschiedenis

 

H’Youri !... in 1983 hebt ge mijn leven veranderd. 

Je bent aangekomen op de tippen van je poten, na twee jaar wachten, om je rol te vervullen van gezelschapshond, mijn perfecte gezelschap van iedere dag en gepassioneerd met mijn kinderen.

Maar ja, je was een Leonberger en deze passie heeft mijn leven overhoop gehaald en het vervuld.
Dan begon er een groot avontuur met een lange reeks Leo’s de éne al boeiender dan de andere en waarvan ik u uitnodig om kennis te maken in het vervolg van onze site...